Regulamin

Warunki Umowy Skupu telefonów komórkowych

Regulamin 

1. Sprzedający spełnia poniższe wymogi:
a. Telefony w oryginalnym opakowaniu producenta,
b. Posiadają zestaw fabrycznych akcesoriów oraz komplet wszystkich dokumentów (pudełko, instrukcja, gwarancja, programowanie, kable, ładowarka itd.). Telefon używany nie ma obowiązku posiadania pudełka, jednak taki telefon wyceniany jest w kategorii cenowej jako “stan dostateczny” – dotyczy to stanów bardzo dobrych i dobrych. Telefony w stanie dostatecznym bez pudełka wyceniane są na 50% wartości. W przypadku telefonów używanych pudełko, akcesoria, blokada sim-lock, stopień zużycia baterii oraz ważna gwarancja producenta wpływają na cenę końcową.
c. Pochodzą z legalnej sieci dystrybucji i jest możliwość weryfikacji tego pochodzenia. 
d. Firma Skuptelefonow.pl ma prawo do weryfikacji pochodzenia telefonów komórkowych. Firma Skuptelefonow.pl nie ma obowiązku zakupu telefonu za cenę podaną na stronie internetowej. Firma Skuptelefonow.pl nie ma obowiązku zakupu telefonów zakupionych w sieci operatorskiej na firmę, która istnieje na rynku mniej niż 12 miesięcy.
e. Wysłany telefon pochodzi z listy dostępnej na stronie głównej www.skuptelefonow.pl. Wyjątkiem są telefony objęte wcześniejszą zgodą na skup prze firmę SkupTelefonow.pl. 
f. Każdy telefon nieużywany MUSI posiadać oryginalny dowód zakupu (paragon lub faktura pochodząca od operatora – oryginał lub kopia). W przypadku braku dowodu zakupu prosimy o kontakt z pracownikiem firmy Skuptelefonow.pl

2. Cennik skupu telefonów komórkowych ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

3. Wysyłający telefon jest zobowiązany skontaktować się ze skupem telefonicznie bądź emailem w celu potwierdzenia ceny skupu.

a. Stan nowy rozumiany jest jako urządzenie sprzedane przez klienta bez śladów użytkowania (jak nowy, nowy model) z oryginalnym dowodem zakupu od polskiego lub zagranicznego operatora. Dopuszczony jest również pierwotny dowód zakupu z popularnych sieci handlowych.
b. sprzedający oświadcza, że znane jest pochodzenie urządzenia, nie jest on przedmiotem przestępstwa i sprzedający jest jego pełnoprawnym właścicielem. Sprzedający oświadcza, że urządzenie jest wolne od jakichkolwiek wad prawnych oraz fizycznych, a gdyby oświadczenie okazało się nieprawdziwe, to będzie odpowiedzialny wobec kupującego z tytułu rękojmi.

4. Wysyłający ma obowiązek bezpiecznie zapakować telefon komórkowy i przekazać ją  kurierowi. W innym przypadku należy wysłać na adres podany w zakładce „kontakt”, wybraną przez siebie firmą kurierską na własny koszt, po uprzednim kontakcie z firmą ww.skuptelefonow.pl.

5. W przypadku gdy przesłany telefon nie posiada cech wymienionych w punkcie 1. www.skuptelefonow.pl odmówi odebrania przesyłki i zostanie ona zwrócona nadawcy na jego koszt.

6. W przypadku gdy przesłany telefon jest niezgodny z umową, nie przejdzie weryfikacji pochodzenia lub rażąco odbiega od stanu wskazanego w zamówieniu (telefon niesprawny, telefon po zalaniu, telefon ze zbitym lcd, naprawiany w sposób nieautoryzowany lub telefon z bardzo mocno zniszczoną obudową), serwis www.skuptelefonow.pl odmówi realizacji zamówienia lub ma prawo obniżyć wartość zamówienia. Pracownik firmy Skuptelefonow.pl zaproponuje nową cenę skupu. Jeżeli sprzedający nie zgodzi się na zaproponowane nowe warunki, to urządzenie zostanie odesłane za pobraniem w kwocie 100.00 PLN (50.00 PLN – transport w dwie strony, 50.00 PLN – obsługa zamówienia).


7. Wysyłający oświadcza, iż w przypadku, gdy nie wystawia, wystawił lub też nie zamierza on wystawić faktury VAT z tytułu sprzedaży, oddania w komis lub też innej czynności będącej dostawą towaru na rzecz Skuptelefonow.pl w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w odniesieniu do tej czynności nie występuje on w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 wyżej wymienionej ustawy lub też nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów u usług, w związku z przysługującym mu na podstawie art. 96 ust. 3 tejże ustawy uprawnieniem do nieskładania zgłoszenia rejestracyjnego.

Wszystkie pozostałe informacje nie objęte niniejszym regulaminem są zawarte na stronie internetowej skupu telefonów (www.skuptelefonow.pl).

8. Firma Skuptelefonow.pl ma prawo obniżyć wartość telefonu, gdy takowy jest zakupiony w systemie ratalnym. W związku z blokowaniem numerów IMEI w przypadku braku spłat rat do operatora w terminie, najchętniej skupowane są urządzenia w pełni spłacone / nie pochodzące ze sprzedaży ratalnej operatorskiej.

a. Zwiększona weryfikacja dotyczy również telefonów używanych zakupionych po 1 lipca 2016 roku.
b. Pracownik firmy Skuptelefonow.pl ma prawo obniżyć wartość telefonu od 100 do 1000 zł w przypadku, gdy pochodzi ze sprzedaży ratalnej.
c. Pracownik firmy Skuptelefonow.pl ma prawo odmówić skupu urządzenia pochodzącego ze sprzedaży ratalnej.

9. Informujemy, że zgodnie z rozporządzenie o ochronie danych osobistych (RODO), Państwa dane przetwarzane są jedynie w celu wykonania zamówienia ( sporządzenie umowy kupna sprzedaży, zamówienia kuriera oraz wykonania płatności za urządzenia na wskazane konto bankowe). Dane nie są wykorzystywane w celach marketingowych i nie są przekazywane innym podmiotom.

Dziękujemy za zapoznaniem się z regulaminem

Pozdrawiamy, SkupTelefonow.pl